ศิลปิน Emilia

Big Big World

C(D)                      G(A)                       
* I‘m a big biggirlin a big big worldIt‘s 
    F(G)                      C(D) G(A)
not a big big thing if you leave me
C(D)                        G(A)                     F(G)    C(D)          G C(A)
But I do do feel thatIdo do will miss you muchmiss you much
C                        G              F             C            G
I can see the first leaf fallingit‘s all yellow and nice
Am              G              F                           C             G
It’s so very cold outsidelike the way I’m feeling inside

Repeat (*)

(F G) C      G                  F                              C             G
Outside it‘s now raining,  And tears are falling from my eyes
Am              G  F                     C          G
Why did it have to happen?why did it all have to end

Repeat (*)

Dm        Dm7       G               Am        G   F
I have your arms around me.  Warm like fire
Dm             Dm7       G            C
But when I open my eyesyou’re gone

Repeat (*)

D                          A                     
I’m a big bib girl  in a big big world 
        G                        D        A
It’s not a big big thing if you leave me
D           A                    G       D     A     D A   G A D
But I do feel  I will miss you much    Miss you much